Dāvanu kartes

Dāvanu karšu iegāde

Dāvanu karšu iegāde: Dāvanu kartes var iegādāties gan fiziskas, gan juridiskas personas uz vietas veikalā, Biķeru ielā 4. Lai iegādātos dāvanu kartes juridiskām personām ar pārskaitījumu, lūdzu, rakstiet uz [email protected]. Attālināti dāvanu kartes fiziskas personas, saņemot fizisku dāvanu karti ar kādu no piedāvātajām saņemšanas iespējām, var iegādāties, rakstot uz [email protected] . Dāvanu karšu apmaksa veikalā var tikt veikta skaidrā naudā, ar maksājuma karti vai ar pārskaitījumu. Kartes iegādes brīdī, pircējam jāveic apmaksa par Dāvanu karti pilnā apmērā, uz Dāvanu kartes norādītajā summā. Kopā ar Dāvanu karti, klients saņem rēķinu vai čeku par darījuma veikšanu.

Dāvanu karšu lietošanas noteikumi:

Dāvanu karti var iegādāties Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāles (turpmāk – Decathlon) veikalā Latvijas teritorijā. Dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji un Lietotāji, tās izmantojot, norēķinātos par Decathlon pieejamajām precēm un pakalpojumiem ar tajās esošo elektronisko naudu. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai. Kartes derīguma termiņš ir 1 gads (12 mēneši) no tās iegādes brīža, minimālā summa ir 20 EUR, maksimālā summa ir 250 EUR. Dāvanu karti nevar apmainīt pret naudu. Ja Dāvanu karte nav izmantota līdz derīguma termiņa beigām vai ir nozaudēta, tās atlikums netiek kompensēts.

Atgriešana

pirkumam ar dāvanu karti - ja pirkums veikts ar dāvanu karti, atgriezto preču vērtība tiks atgriezta dāvanu kartes veidā. Decathlon veikalā iegādātās Dāvanu kartes var tikt izmantotas visos Eiropas Decathlon veikalos. Dāvanu karti nevar izmantot pirkumiem internetveikalā www.decathlon.lv vai citos Decathlon internetveikalos.

Vispārējie noteikumi:

Dāvanu karte ir anonīma un uz tās netiek norādīts pircēja vai lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums.
Dāvanu kartei ir ierobežots lietošanas termiņš, kas nav ilgāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, skaitot no kartes aktivizēšanas dienas (iegādes datuma).
Decathlon dāvanu karti var izmantot tikai veikalā un ar to nevar norēķināties mūsu internetveikalā.
Dāvanu kartes var iegādāties Decathlon veikalā, Biķeru ielā 4, Ulbroka. Dāvanu kartes var iegadāties gan fiziska, gan juridiska persona. Samaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājuma karti. Samaksu par Dāvanu karti nav iespējams veikt ar citām Dāvanu kartēm, čekiem vai tml. Kartes iegādes brīdī pircējam ir jāveic apmaksa par Dāvanu karti pilnā, uz Dāvanu kartes norādītajā, summas apmērā.
Pēc Dāvanu kartes nominālvērtības apmaksas Karte tiek aktivizēta. Kartes aktivizēšana ir pabeigta brīdī, kad Decathlon darbinieks izdrukā par šo darījumu apliecinošu kases čeku. Pircējam tiek izsniegta Dāvanu karte ar uz tās norādītu nominālvērtību. Kopā ar Dāvanu karti pircējam tiek izsniegts par Dāvanu karti apmaksāts pirkuma čeks.
Karti ir iespējams lietot darījumiem uzreiz pēc tās iegādes un Dāvanu kartes aktivizēšanas brīža.
Pirkumus ar Dāvanu karti veic, iesniedzot fizisku Dāvanu karti tirgotājam, Decathlon veikala darbiniekam, pirms pirkuma veikšanas.
Ja pirkuma vērtība ir lielāka par Dāvanu kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu var apmaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai vēl vienu Decahlon Latvija Dāvanu karti.
Ja Dāvanu karte ir bojāta, salauzta vai lietošanai nederīga karte, tā netiek atmaksāta un Dāvanu karte netiek mainīta pret jaunu. Mēs varam nepieņemt Dāvanu karti darījuma veikšanas brīdī, ja tai ir beidzies lietošanas termiņš, Visas sūdzības par Dāvanu kartēm, lūdzam iesniegt rakstiski: [email protected] . Atbildi uz sūdzību sniegsim Jums 5 darba dienu laikā.
Decathlon patur tiesības grozīt šos Dāvanu karšu izmantošanas noteikumus, nosacījumus, termiņus un apņemas par to iepriekš informēt Lietotājus un Pircējus tīmekļa vietnē: www.decathlon.lv.