Filtri 0
Filtri 0

GARANTIJAS

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Visām Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle precēm ir 2 gadu garantija no preces iegādes brīža. Produkta iespējamos desfektus izvērtēs mūsu speciālisti. Ja prece ir defekts, tad atbildīgā nodaļa izvērtēs preces stāvokli. Lietoti priekšmeti, pat viegli netīri priekšmeti vai priekšmeti, kas ir bojāti nepareizas apstrādes/lietošanas dēļ, var netikt pieņemti atgriešanai.
Patērētājs nav atbildīgs par bojāto iepakojumu tikai tad, ja to nevar atvērt, nesabojājot iepakojumu, piemēram, elastīgās saites.
Atgriežot “Otrās iespējas” (Second life) produktus, tiks izvērtēts vai konkrētajam produktam nav papildus bojājumi, neskaitot tos, kuri definēti pārdošanas brīdī.
Ja produkts ar defektu tiek atgriezts pēc 30 dienu atgriešanas perioda beigām (neuzrādot klienta karti), Jums tiks piedāvāta preces apmaiņas iespēja vai pilna samaksātās naudas atmaksas iespēja,
Ja defekta produkts tiek atgriezts 30 dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža (neuzrādot klienta karti), Jums ir tiesības saņemt pilnu samaksātās summas atmaksu vai veikt preces apmaiņu, uzrādot pirkuma pamatojošu dokumentu – čeku.
Ja pirkumu esat veicis, uzrādot Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle klienta karti un defekta produkts tiek atgriezts pēc 365 dienu atgriešanas perioda beigām, Jums ir tiesības saņemt pilnu samaksātās summas atmaksu vai veikt preces apmaiņu, uzrādot pirkuma pamatojošu dokumentu – čeku.
Ja pirkumu esat veicis, uzrādot Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle klienta karti un defekta produkts tiek atgriezts 365 dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža, Jums ir tiesības saņemt pilnu samaksātās summas atmaksu vai veikt preces apmaiņu, uzrādot pirkuma pamatojošu dokumentu – čeku.
Ja pirkuma brīdī tiek uzrādīta Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle klienta karte, pirkuma čekam automātiski tiks izveidotas elektroniskas kopijas, kuras tiek glabātas Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle datubāzē. Elektroniskos pirkuma čekus iespējams apskatīt savā klienta kontā Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle mājaslapā, tādēļ papīra formāta pirkuma čeku nav nepieciešams uzrādīt. Tiek pieņemta arī čeka elektroniskā versija.

KĀDOS GADĪJUMOS GARANTIJA NEDARBOJAS

Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle nevar nodrošināt preču atgriešanu, ja tās ir tīši bojātas vai nepiemēroti lietotas. Ja produkta garantijas termiņš ir beidzies, Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle nevarēs veikt apmaiņu vai naudas atmaksu par bojāto preci.
Garantija neattiecas uz produkta bojājumiem nejauša trieciena rezultātā, nolaidības - izmantošanas un apkopes dēļ, kas nav veikti atbilstoši piegādātāja noteikumiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījušas trešās personas, vai bojājumiem, ko izraisījusi tīša noteikumu, uzstādīšanas vai apkopes pārkāpšana. Garantija neattiecas uz izstrādājuma nolietojumu, kā arī uz produktiem, kas ir laboti, neievērojot ražotāja norādījumus. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, izmantošanas vai apkopes dēļ, kā arī labojumiem, ko veicāt jūs vai trešās personas, kas nav pilnvaroti Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle attiecas tikai uz oriģinālām detaļām. Uguns, zibens, vētras, vandālisma vai nedrošas transportēšanas radītie zaudējumi netiek segti.
Ja produkts tiek atgriezts bez pamatota iemesla, kas izriet no iepriekš minētajiem apstākļiem, Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle patur tiesības noraidīt klienta pieprasījumu un atdot preci klientam uz šī rēķina.
Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle nevar nodrošināt preču atgriešanu, ja tās ir tīši bojātas vai nepiemēroti lietotas. Ja produkta garantijas termiņš ir beidzies, Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle nevarēs veikt apmaiņu vai naudas atmaksu par bojāto preci.
Garantija neattiecas uz produkta bojājumiem nejauša trieciena rezultātā, nolaidības - izmantošanas un apkopes dēļ, kas nav veikti atbilstoši piegādātāja noteikumiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījušas trešās personas, vai bojājumiem, ko izraisījusi tīša noteikumu, uzstādīšanas vai apkopes pārkāpšana. Garantija neattiecas uz izstrādājuma nolietojumu, kā arī uz produktiem, kas ir laboti, neievērojot ražotāja norādījumus.
Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, izmantošanas vai apkopes dēļ, kā arī labojumiem, ko veicāt jūs vai trešās personas, kas nav pilnvaroti Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle darbinieki. Garantija attiecas tikai uz oriģinālām detaļām. Uguns, zibens, vētras, vandālisma vai nedrošas transportēšanas radītie zaudējumi netiek segti. Ja produkts tiek atgriezts bez pamatota iemesla, kas izriet no iepriekš minētajiem apstākļiem, mēs paturam tiesības noraidīt klienta pieprasījumu un atdot preci klientam.

DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta 1. apakšpunkts (PTAL) paredz, ka: Distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, kuru tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču, digitālā satura vai digitālo pakalpojumu pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāms tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi. Distances līgums paredz šādas atteikuma tiesības Patērētājiem:
● tiesības atteikties no internetveikala pasūtījuma 14 dienas no piegādes/saņemšanas brīža;
● tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā jeb esot veikalā/veicot pirkumu uz vietas.
Pasūtījuma noformēšana, veikšana veikalā uz vietas netiek uzskatīta par distances līguma slēgšanu.
Pasūtījuma noformēšana veikalā, izmantojot opciju to saņemt uz vietas, ir distances līgums, tādējādi dodot klientam 14 dienu atteikuma tiesības.
Balstoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta pieņemtiem noteikumiem Nr.255 par Noteikumiem par distances līguma 22. punktu, Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.