Lietošanas noteikumi

Vietne : http://www.decathlon.lv
Versija: 2022

IEVADS

Šie lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) attiecas uz Decathlon vietnes http://www.decathlon.lv (“Vietne”) lietotājiem (“Jūs”). Šo noteikumu mērķis ir noteikt Vietnes lietošanas kārtību. Vietni pārvalda Decathlon Lietuva UAB Latvijas filiāle (“Mēs”), sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs: 40203246159, juridiskā adrese: Biķeru iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-1079. Jums kā Vietnes lietotājam ir saistoši šie Noteikumi, kā arī citi noteikumi, kas publicēti mūsu Vietnē: privātuma politika un sīkdatņu politika, kas regulē Vietnē iegūto Jūsu personas datu izmantošanu ("Privātuma politika"); lojalitātes programmu noteikumi, kas regulē mūsu klientu lojalitātes programmas izmantošanu ("Decathlon klienta karte") Preču atgriešanas noteikumi ("Preču atgriešana") Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus. Uz Jums attiecas Noteikumi redakcijā, kas ir spēkā Vietnes apmeklēšanas brīdī.

PIEKĻUVE VIETNEI

Lietotājiem, kuri pie Mums ir reģistrējušies, laiku pa laikam var tikt sniegta piekļuve noteiktām Vietnes funkcijām, daļām, tās saturam vai visai Vietnei. Šajā gadījumā Jums jāpārliecinās, ka Jūsu sniegtā reģistrācijas informācija ir pareiza. Ja Mūsu drošības procedūru ietvaros Jūs izvēlaties vai Jums tiek piešķirti pieejas dati (piemēram, lietotājvārds un parole vai cits identifikācijas veids), Jums šāda informācija jāuztver kā konfidenciāla un to nedrīkst izpaust citām personām. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Jūsu pieejas datiem, un Jums nekavējoties jāziņo par jebkādu Jūsu pieejas datu neatļautu izmantošanu vai citiem drošības pārkāpumiem, par kuriem esat informēts. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī deaktivizēt jebkurus pieejas datus vai liegt piekļuvi Vietnei, ja, mūsuprāt, Jūs neesat ievērojis kādu no šo Noteikumu prasībām vai, ja jebkuri dati, ko esat sniedzis reģistrācijas procesa ietvaros, izrādās nepatiesi. Mēs nevaram garantēt Vietnes nepārtrauktu darbību vai tās darbību bez kļūdām. Iespējami gadījumi, kad bez iepriekšēja brīdinājuma noteiktas Vietnes funkcijas, daļas, tās saturs vai visa Vietne kļūst nepieejama (neatkarīgi no tā, vai tas notiek plānoti vai neplānoti), tajā tiek veiktas izmaiņas, tā tiek apturēta vai dzēsta. Mēs neuzņemamies atbildību ne pret Jums, vai kādu trešo pusi par jebkādu Vietnes, tās daļas, funkciju vai satura nepieejamību, pārveidošanu, apturēšanu vai dzēšanu.

JŪSU TIESĪBAS

Jūs varat izmantot Vietni tikai nekomerciālai lietošanai un tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem. Jūs varat aplūkot Vietnes saturu datora ekrānā, izdrukāt un kopēt atsevišķas Vietnes lapas un saglabāt šādas lapas elektroniski, ievērojot turpmāk norādītos ierobežojumus. Uz dažām Vietnes funkcijām, daļām vai to saturu var attiekties papildus noteikumi, un, ja piemērojams, tie vai nu tiks parādīti ekrānā, vai ar tiem būs iespējams iepazīties, izmantojot saiti. Vietne ļauj: uzzināt, kādus produktus un pakalpojumus Mēs piedāvājam; veikt pirkumus tiešsaistē saskaņā ar Vispārējiem Vietnes Pārdošanas Noteikumiem; publicēt viedokli par Mūsu pārdotajiem produktiem; publicēt fotoattēlus vai videoklipus, kas saistīti ar Mūsu pārdotajām precēm; piedalīties dažādās Vietnes piedāvātajās spēlēs un konkursos; uzdot jautājumus par Mūsu pārdotajām precēm lietotāju kopienai vai Mums. Jūs varat izmantot Vietnes funkciju “Jautājumi un atbildes”. Šī funkcija ir pieejama produkta lapā vai Vietnes sākumlapā. Šajā gadījumā Vietne Jums ļauj atbildēt uz lietotāju un/vai klientu jautājumiem, ja tie attiecas uz produktu, kuru esat iegādājies pēdējā gada laikā.

JŪSU PIENĀKUMI

Jums jāizmanto Vietne atbildīgi un tikai likumīgiem mērķiem (saskaņā ar visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem). Vietni aizliegts izmantot tādā veidā, kas var kaitēt Mūsu vai jebkuras Mūsu grupas uzņēmuma vārdam vai reputācijai. Izņemot, ciktāl tieši noteikts šajos Noteikumos, Jums ir aizliegts: pārņemt vai uzglabāt serverī vai citā ar tīklu savienotā krātuves ierīcē Vietnes saturu vai izveidot elektronisku datu bāzi, sistemātiski lejupielādējot un uzglabājot visu Vietnes saturu vai tās daļu; dzēst vai pārveidot Vietnes saturu, censties apiet drošību vai traucēt Vietnes vai serveru normālu darbību; izveidot saites uz Vietni no jebkurām citām vietnēm bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs varat izveidot saites uz mūsu Vietni no Jūsu pārvaldītas vietnes ar nosacījumu, ka saite nav maldinoša un Jūs pareizi norādāt tās mērķi. Tas nenozīmē, ka Mēs atbalstām nedz Jūs un Jūsu vietni, nedz Jūsu piedāvātos produktus vai pakalpojumus, nedz Jūsu saiti uz mūsu Vietnes sākumlapu (to replicējot). Saistītā vietne nedrīkst saturēt saturu, kas ir nelikumīgs, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs, vulgārs, nepieklājīgs, aizvainojošs vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas to tiesības; uzglabāt, demonstrēt vai publicēt saturu, kas var pārkāpt trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, citas to tiesības vai privātumu. Visas tiesības, kas Jums piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem, nekavējoties izbeidzas, ja pārkāpjat kādu no Vietnes Noteikumiem.

SATURA PUBLICĒŠANA

Mūsu publicētais saturs Mēs nevaram garantēt un negarantējam Vietnes satura precizitāti, pilnīgumu, savlaicīgumu, pareizību, uzticamību, integritāti, kvalitāti, piemērotību paredzētajam lietojumam vai oriģinalitāti un, ciktāl to atļauj likums, visas netiešās garantijas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies Jūsu vai kāda cita Vietnes lietotāja darbības rezultātā vai paļaujoties uz jebkādu tās saturu. Mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka Vietnes saturs nesaturēs vīrusus un/vai citus kodus, kas varētu saturēt piesārņojošus vai destruktīvus elementus. Jūs esat atbildīgs par atbilstošas ​​IT drošības aizsardzības sistēmas (tostarp pretvīrusu un citu drošības pārbaužu) ieviešanu, lai tie atbilstu Jūsu satura drošības un uzticamības prasībām. Jūsu publicētais saturs Laiku pa laikam Vietne var atļaut augšupielādēt lietotāju veidotu saturu un atļaut šī satura ievietošanu gan izvēlētos adresātos, gan publiski pieejamās vietās, piemēram, komentāru lapās, tērzēšanas telpās, ziņojumu dēļos un/vai ziņu grupās (kopā sauktas "Lietotāju satura zonas"). Mēs nekontrolējam Lietotāju satura zonām iesniegto materiālu (kolektīvi "Lietotāju iesniegumi"). Gadījumā, ja Jūs pamanāt Vietnē publicētu saturu, kas nav saskaņā ar šiem Noteikumiem, lūdzu informējiet mūs, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] . Termins "saturs" nozīmē jebko, ko Jūs izvietojat Vietnē, piemēram, tekstu, komentāru, attēlu, fotoattēlu, video vai jebkāda veida failu neatkarīgi no tā satura vai formas. Jūs esat atbildīgs par Jūsu iesniegto saturu un piekrītat, ka visi lietotāju iesniegtie dokumenti pauž to autoru, nevis mūsu viedokli. Mēs lūdzam Jums ievērot, lai lietotāju iesniegtie dokumenti būtu saistīti ar lietotāju zonas satura mērķi un jebkuras tēmas būtību, kā arī koplietot saturu, kas ievēro sporta etiķeti un atbilst tai un mūsu vērtībām. Lietotāju satura zonā ir aizliegts ievietot tādus ierakstus, kas: ir nelikumīgi, draudoši, aizvainojoši, apmelojoši, pornogrāfiska rakstura, neķītri, vulgāri, nepieklājīgi, aizskaroši vai pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai citas trešo personu tiesības; satur vīrusus un/vai citus kodus, kuros ir piesārņojoši vai destruktīvi elementi; satur jebkāda veida reklāmu par produktiem ārpus Vietnes produktu klāsta; atdarina citu personu vai nepareizi atspoguļo Jūsu piederību kādai personai vai vienībai. Jūs garantējat, ka esat satura intelektuālā īpašuma īpašnieks, un jums ir visas tiesības un pilnvaras, kas nepieciešamas, lai iesniegtu saturu Vietnē. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka Jūsu pieteikšanās dati vai e-pasta adrese ir vai var būt zināma personai, kura nav pilnvarota to izmantot, Jūs apņematies par to nekavējoties paziņot mums. Satura dzēšana Lai gan Mēs iepriekš nepārbaudām lietotāja informāciju, Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā dzēst, rediģēt vai pārveidot jebkuru lietotāja publicēto informāciju un/vai slēgt jebkuru tēmu, par to Jūs nebrīdinot. Jūs varat iesniegt mums sūdzību par Lietotāju paustās informācijas saturu, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] un sniedzot informāciju par konkrētu lietotāja ziņojumu. Jebkuru pamatotu un likumīgu pieprasījumu Mēs izskatīsim bez kavēšanās. Ņemiet vērā, ka Mēs nevaram garantēt tūlītēju satura dzēšanu. Mēs nevaram tikt saukti pie atbildības par satura neizdzēšanu vispār vai neizdzēšanu Jūsu pieprasītajā termiņā.

ĀRĒJĀS SAITES

Laiku pa laikam Vietne var saturēt saites uz ārējām vietnēm, kas var ietvert saites uz trešo pušu piedāvājumiem un akcijām. Mēs šīs saites iekļaujam, lai nodrošinātu Jūsu piekļuvi informācijai, produktiem vai pakalpojumiem, kas Jums varētu šķist noderīgi vai interesanti. Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu saturu vai par produktiem vai pakalpojumiem, ko tās nodrošina, un negarantējam to pastāvīgu pieejamību. Tas, ka Mēs iekļaujam saites uz šādām ārējām vietnēm, nenozīmē, ka esam saņēmuši to operatoru vai izplatītāju apstiprinājumu.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru Vietnes saturu (ieskaitot tekstu, grafiku, programmatūru, fotogrāfijas un citus attēlus, video, skaņu, preču zīmes un logotipus) un Vietnes vispārējo struktūru pieder Mums vai Mūsu licences devējiem. Izņemot šeit skaidri noteiktos gadījumus, šajos Noteikumos Jums nav paredzētas nekādas tiesības attiecībā uz jebkurām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas pieder Mums vai Mūsu licences devējiem, un Jūs atzīstat, ka, lejupielādējot saturu no Vietnes, Jūs neiegūstat īpašumtiesības. Gadījumā, ja Jūs drukājat, kopējat vai glabājat Vietnes lapas (tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem), Jums jāpārliecinās, ka visi oriģinālajā saturā ietvertie paziņojumi par autortiesībām, preču zīmēm un/vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām tiek reproducēti. Jūs piekrītat, ka, iesniedzot jebkuru Lietotāja informāciju, Jūs piešķirat Mums un Mūsu saistītajiem uzņēmumiem pastāvīgas, neatsaucamas, visā pasaulē neekskluzīvas, bez autoratlīdzības un pilnībā licencētas tiesības un licenci izmantot, reproducēt, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot, veidot atvasinātus darbus no šādas Lietotāja informācijas izplatīšanas, izpildīšanas un parādīšanas (pilnībā vai daļēji) un/vai iekļaušanas citos darbos jebkādā formā, plašsaziņas līdzekļos vai tehnoloģijās, un Jūs atsakāties no jebkādām morālām tiesībām, kā arī atsakāties tikt identificēts kā šādas Lietotāja informācijas autors. Jūs piekrītat, ka jebkuru lietotāju iesniegto informāciju Mēs un ar Mums saistītās kompānijas izmantos noteiktos komerciālos paziņojumos; tā var tikt pārraidīta trešajām personām, lai apskatītu produktus; tā būs saistīta ar Jūsu vārdu, bet šī asociācija ne vienmēr tiks izveidota; tā kļūs automātiski publiski pieejama un brīvi pieejama, jo īpaši internetā un citās vietnēs un/vai Mūsu un ar Mums saistīto kompāniju vietnēs, tostarp ar Mums saistīto kompāniju sociālo tīklu lapās šo vietņu lietotājiem.

ATBILDĪBA

Ņemot to vērā, ja Jūs esat patērētājs, nevis uzņēmējdarbības veicējs, Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par jebkādiem darījumu zaudējumiem, jebkādiem netiešiem zaudējumiem vai par jebkādiem peļņas, ieņēmumu, līgumu, datu, nemateriālās vērtības vai citiem līdzīgiem zaudējumiem, un jebkura atbildība, kas Mums būs jāuzņemas par Jūsu ciestajiem zaudējumiem, ir stingri ierobežota, pamatojoties uz zaudējumiem, kurus varētu pamatoti paredzēt. Mēs nekādos apstākļos neesam atbildīgi par: jebkuru Vietnē ievietotu informācija, kuru neesam publicējuši; jebkuru tīkla kļūmi, kas kavē Vietnes pareizu darbību; jebkuras programmatūras darbības traucējumiem; jebkura datorvīrusa, kļūdas, anomālijas vai kļūmes sekām; jebkādiem Jūsu datoram nodarītajiem bojājumiem.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Visi paziņojumi, kurus Jūs Mums sniedzat, jāiesniedz rakstiski uz Mūsu juridisko adresi. Mēs varam nosūtīsim Jums paziņojumu vai nu uz e-pastu, vai arī uz pasta adresi, kas tikusi norādīta, veicot pasūtījumu. Ja Mēs neīstenojam kādas no mūsu tiesībām, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām. Šos Noteikumus reglamentē Latvijas likumi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi, varat mūs sasniegt, zvanot uz tālruņa numuru +371 25783960 mūsu darba laikā: P.-S. 10:00-21:00; Sv. 10:00-20:00. Info centr: P.-S. 10:00-20:30; Sv. 10:00- 19:30 , rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai sazinoties ar mums čatā.